Kontakt

Selt Sun Protection Systems

Adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska 24a
T: 48 77 400 21 00 (sekretariat)
e-mail:selt@selt.com

Selt Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 23a | 45-449 Opole
Sąd Rejonowy w Opolu VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000589791 | NIP 7543103311
Kapitał zakładowy 64.000.000 PLN
T: 48 77 553 21 00 (sekretariat)
F: 48 77 553 22 00

Zachodnio-Pomorskie, Wielkopolskie, Lubelskie, Świętokrzyskie,
Podkarpackie, Małopolskie, Dolnośląskie, Lubuskie

Hanna Nicińska
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 668865259
e-mail:hanna.nicinska@selt.com
Przemysław Ślęzak
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 604851146
e-mail:przemyslaw.slezak@selt.com
Marzena Kokot vel Kokocińska
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 790774076
e-mail:marzena.kokot@selt.com
Anna Dziedzińska
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 531165122
e-mail:anna.dziedzinska@selt.com
Katarzyna Kulas
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 697698417
e-mail:katarzyna.kulas@selt.com
Łukasz Pluta
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 668865284
e-mail:lukasz.pluta@selt.com

Pomorskie, Warmińsko - Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie,
Kujawsko - Pomorskie, Łódzkie, Opolskie, Śląskie

Karolina Kampa
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 784589847
e-mail:karolina.kampa@selt.com
Daniel Mielczarek
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 693620536
e-mail:daniel.mielczarek@selt.com
Marcin Janus
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 784036669
e-mail:marcin.janus@selt.com
Bogdan Krzyżak
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 691704669
e-mail:bogdan.krzyzak@selt.com
Aleksandra Tyszkiewicz
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 790736168
e-mail:aleksandra.tyszkiewicz@selt.com
Paweł Urban
Specjalista ds. sprzedaży

T: +48 530727475
e-mail:pawel.urban@selt.com
Zapisano