Oferty
Pracy
<

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz Klauzulę zgody (Klauzula dla Selt Sp. z o.o.)
Młodszy Konstruktor (5250-5750​ zł/m-c brutto)​
Miejsce pracy:  Rogów Opolski (pow. krapkowicki)
Zobacz

X
Oferta Pracy
SELT Sp. z o.o.
Czołowy producent systemów przeciwsłonecznych
Młodszy Konstruktor (5250-5750​ zł/m-c brutto)​
Miejsce pracy: Rogów Opolski (pow. krapkowicki)

O nas

Ponad 40 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych systemów przeciwsłonecznych. Polski Lider o ogromnym międzynarodowym doświadczeniu.

Opis stanowiska:

 • Praca związana z opracowywaniem nowych produktów oraz modyfikacją obecnych z uwzględnieniem technologii produkcji
 • Rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na zwiększenie atrakcyjności produktów
 • Tworzenie i odtwarzanie dokumentacji technicznej
 • Współuczestnictwo przy wykonywaniu badań i prototypów
 • Wsparcie techniczne działów zaopatrzenia i sprzedaży

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość oprogramowania CAD (np. Autodesk Inventor)
 • Kreatywność i innowacyjność
 • Skrupulatność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • Umiejętność obliczania i symulowania wytrzymałości elementów za pomocą modułów MES
 • Umiejętności warsztatowe/manualne
 • Doświadczenie zawodowe w dziale konstrukcyjnym
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Oferujemy

 • Atrakcyjny system wynagrodzenia
 • Pakiet medyczny
 • Pracę w młodym zespole w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez SELT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) – [dalej: RODO] informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SELT Sp. z.o.o, ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, e-mail: [email protected],
tel: (77) 400 21 00 (dalej: SELT )
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować również z wyznaczonym przez
Administratora inspektorem ochrony danych:
a) pod adresem e-mail: [email protected]
b) listownie: Inspektor ochrony danych, na adres siedziby Administratora
3. Pani/Pana dane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), oraz w
przepisach wykonawczych do ustawy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, natomiast inne dane, na podstawie zgody, w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. SELT będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną
zgodę w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a. RODO,
5. Jeżeli w dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym m.in.
informacje o stanie zdrowia) podstawą ich przetwarzania będzie Pani/Pana zgoda w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a. RODO
6. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty realizujące zadania na rzecz SELT z zakresu obsługi technicznej i serwisowej IT,
kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane mogą zostać udostępnione organom lub podmiotom
uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a
następnie w okresie do 2 m-cy zostaną trwale usunięte .
8. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana
dane będą wykorzystywane przez jednego roku.
9. Ma Pani/Pan prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa - Kodeksu pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Selt@2022 Wszystkie prawa zastrzeżone
Zapisano